Seurattu SDK 125/2023 saakka.

12.12.1986/919

Oikeusministeriön päätös vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä päätös on kumoutunut VNa:lla vankeudesta 21.6.2006/509, joka on voimassa 1.10.2006 alkaen

Oikeusministeriö on vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta 13 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asetuksen (447/75) 18 §:n, sellaisena kuin se on 12 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (917/86), sekä 20 §:n nojalla päättänyt:

1 § (10.4.1991/681)

Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto huolehtii lääninhallituksen sijasta ehdottomien vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta:

1) kun täytäntöönpano koskee naiselle tuomittua rangaistusta ja rangaistus on ensimmäisen kerran tuomittu ehdottomana 31 päivän joulukuuta 1986 jälkeen;

2) kun täytäntöönpanotehtävät vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen (447/75) ja tämän päätöksen mukaan muutoin kuuluisivat:

a) Hämeen lääninhallituksen suoritettaviksi ja rangaistus on ensimmäisen kerran tuomittu ehdottomana 31 päivän maaliskuuta 1987 jälkeen;

b) Turun ja Porin lääninhallituksen suoritettaviksi ja rangaistus on ensimmäisen kerran tuomittu ehdottomana 30 päivän marraskuuta 1987 jälkeen;

c) Uudenmaan tai Ahvenanmaan lääninhallituksen suoritettaviksi ja rangaistus on ensimmäisen kerran tuomittu ehdottomana 31 päivän lokakuuta 1989 jälkeen;

d) Kymen, Mikkelin tai Pohjois-Karjalan lääninhallituksen suoritettaviksi ja rangaistus on ensimmäisen kerran tuomittu ehdottomana 28 päivän helmikuuta 1990 jälkeen;

e) Kuopion, Keski-Suomen, Vaasan, Oulun tai Lapin lääninhallituksen suoritettaviksi ja rangaistus on ensimmäisen kerran tuomittu ehdottomana 30 päivän syyskuuta 1991 jälkeen; tai

3) kun täytäntöönpano koskee ehdonalaisen vapautensa käytösrikkomuksen perusteella menettäneen jäännösrangaistusta.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettuun täytäntöönpanoon sovelletaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annettua asetusta seuraavin poikkeuksin: (17.3.1987/326)

1) asetuksen 1 §:n 1 momentissa, 2 §:n 3 ja 4 momentissa, 3 §:n 2 ja 3 momentissa ja 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu täytäntöönpanokirja sekä 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu väliaikainen täytäntöönpanokirja lähetetään lääninhallituksen sijasta vankeinhoito-osastolle; (17.3.1987/326)

2) korkein oikeus lähettää asetuksen 3 §:n 4 momentissa tarkoitetun keskeytysmääräyksen sekä oikeusministeriön tietojärjestelmäyksikölle että vankeinhoito-osastolle ja vankeinhoito-osasto ilmoittaa määräyksestä 4 §:n 2 momentin mukaisesti rangaistuslaitoksen johtajalle taikka maistraatille tai nimismiehelle;

3) asetuksen 4 §:n 1 momentissa ja 8 a §:ssä mainitut tehtävät hoitaa vankeinhoito- osasto;

4) asetuksen 7 §:n 2 momentissa, 8 §:n 3 momentissa ja 14 §:n 3 momentissa tarkoitettu ilmoitus tehdään vankeinhoito-osastolle; (17.3.1987/326)

5) asetuksen 10 §:n 1 momentissa ja 11 §:n 1 momentissa tarkoitetut ilmoitukset tehdään sekä 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu täytäntöönpanokirja toimitetaan tässä päätöksessä tarkoitetusta täytäntöönpanosta huolehtiville vankeinhoito-osaston virkamiehille osaston työjärjestyksessä määrätyllä tavalla;

6) vankeinhoito-osasto antaa asetuksen 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon päätöksestään suoraan tuomitulle sanotussa momentissa säädetyllä tavalla;

7) asetuksen 13 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset tehdään ja asiakirjat palautetaan vankeinhoito-osastolle;

8) vankeinhoito-osasto selvittää tuomitun oleskelupaikkakunnan ja antaa tuomittua koskevan etsintäkuulutuksen 13 §:n mukaisesti;

9) vankeinhoito-osasto huolehtii 15 §:ssä ja 16 §:n 2 momentissa tarkoitetuista tehtävistä, jotka voidaan suorittaa automaattisen tietojenkäsittelyn avulla; sekä

10) vankeinhoito-osasto valvoo, että vankeusrangaistukseen tuomitut toimitetaan rangaistustaan suorittamaan, minkä ohella lääninhallitukset valvovat edelleen kaupunginvoutien ja nimismiesten toiminnan lainmukaisuutta ja tehokkuutta vankeusrangaistusten täytäntöönpanossa.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Jos 1 §:ssä tarkoitettu vankeusrangaistus on ensimmäisen kerran tuomittu ennen tämän päätöksen voimaantuloa, lääninhallitus huolehtii täytäntöönpanon loppuun saattamisesta.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.3.1987/326:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1987.

9.11.1987/864:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1987.

8.1.1990/37:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

27.4.1990/370:
10.4.1991/681:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.