Seurattu SDK 373/2021 saakka.

14.2.1986/138

Asetus eräiden tuomioistuinratkaisujen johdosta tehtävistä ilmoituksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.5.1995 alkaen.

Oikeusministerin esittelystä säädetään:

1 §

Tuomioistuimen on ilmoitettava asianomaiselle viranomaiselle ratkaisustaan, jolla joku on rikoksen johdosta tuomittu kelvottomaksi erityiseen toimeen.

2 §

Tuomioistuimen on ilmoitettava vaaliluettelon laatimista varten väestörekisterikeskukselle ratkaisustaan, jolla joku on tuomittu valtiopäiväjärjestyksen 5 §:n 1 momentin, tasavallan presidentin valitsijamiesten vaaleista annetun lain (392/69) 19 §:n 2 momentin tai rikoslain 15 luvun 3 tai 4 §:n nojalla rangaistukseen rikoksesta, josta seuraa vaalioikeuden menetys valtiollisissa vaaleissa.

Tuomioistuimen on ilmoitettava asianomaiselle evankelis-luterilaiselle seurakunnalle ratkaisustaan, jolla evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsen on tuomittu 1 momentissa tarkoitettuun rangaistukseen taikka rangaistukseen muusta rikoksesta, josta kirkkolain 269 §:n 2 momentin nojalla seuraa äänioikeuden menetys evankelis-luterilaisen kirkon vaaleissa.

Valtiopäiväjärjestys on kumottu Suomen perustusL:lla 731/1999. L tasavallan presidentin valitsijamiesten vaaleista 392/1969 on kumottu L:lla tasavallan presidentin valitsemisesta 574/1987, ks. VaaliL 714/1998. Tämän lain voimaan tullessa voimassa ollut RikosL:n 15 luku on kumottu L:lla rikoslain muuttamisesta 578/1995. KirkkoL 635/1964 on kumottu KirkkoL:lla 1054/1993.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1986.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.