Seurattu SDK 968/2022 saakka.

29.12.1967/625

Laki virkatehtävässä apuna olleelle henkilölle eräissä tapauksissa suoritettavasta tapaturmakorvauksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (24.4.2015/476)

Poliisimiehen, rajavartiomiehen, tullimiehen, vankeinhoitotehtävissä olevan virkamiehen taikka vanginkuljettajan apuna virkatehtävän suorittamisessa olleelle sattuneesta tapaturmasta tai saadusta ammattitaudista suoritetaan korvausta valtion varoista samojen perusteiden mukaan kuin työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) säädetään työtapaturmasta ja ammattitaudista.

Korvausta on haettava Valtiokonttorilta yhden vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin vamma tai sairaus taikka ammattitauti on syntynyt. Jos asianomainen on saamansa vamman tai sairauden taikka ammattitaudin johdosta kuollut, korvausta on haettava yhden vuoden kuluessa kuolinpäivästä.

Korvausasian käsittelyyn ja muutoksenhakuun sovelletaan mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään.

2 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1968.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

24.4.2015/476:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 277/2014, StVM 49/2014, TyVL 18/2014, EV 315/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.