Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

20.12.1963/598

Asetus Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosrekisterin pitämisessä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään:

1 § (20.8.1993/773)

Suomen rikosrekisteriin merkitään rikosrekisterilain (770/93) 2 §:n mukaisesti Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan rikosrekisteriä pitävän viranomaisen ilmoittamat tiedot sellaisesta Suomen kansalaiselle tai Suomessa pysyvästi asuvalle ulkomaalaiselle tuomitusta rangaistuksesta, joka vastaa Suomessa rikosrekisteriin merkittävää seuraamusta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen seuraamusten käsittelyyn rikosrekisterissä noudatetaan soveltuvin osin samoja säännöksiä kuin Suomessa tuomittuihin vastaaviin seuraamuksiin.

2 §

Oikeusministeriön on, suostuttuaan suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain (326/63) 5 §:n 1 momentissa tahi 10 tai 17 §:ssä tarkoitettuun pyyntöön, ilmoitettava päätöksestään rikosrekisteritoimistolle.

3 § (20.8.1993/773)

3 § on kumottu A:lla 20.8.1993/773.

4 §

Tuomioistuimen on silloinkin, kun se edellä 2 §:ssä mainitun lain 13 tai 20 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa on määrännyt ehdollisella tuomiolla myönnetyn lykkäyksen tai ehdonalaisen vapauden menetetyksi, ilmoitettava siitä rikosrekisteritoimistolle.

5 § (20.8.1993/773)

Suomen rikosrekisterin pitäjän on ilmoitettava Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan rikosrekisteriä pitävälle viranomaiselle rekisteriin merkityt tiedot, jotka koskevat mainitun maan kansalaiselle tai pysyvästi mainitussa maassa asuvalle ulkomaalaiselle tuomittua seuraamusta tai sen täytäntöönpanoa.

6 § (20.8.1993/773)

Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan tuomioistuimelle tai syyttäjäviranomaiselle on pyynnöstä annettava Suomen rikosrekisteristä rikosrekisterin ote vireillä olevaa asiaa varten.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1964.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

20.8.1993/773:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.