Seurattu SDK 272/2021 saakka.

10.12.1948/851

Asetus opiskelutapaturman korvaamisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut. Ks. L 1314/2002.

Sosiaaliministerin esittelystä säädetään 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 3 §:n 2 momentin nojalla:

1 § (20.9.1963/449)

Laboratorio- tai kenttätyössä tai muussa käytännöllisessä harjoittelutyössä sattunut ja kysymyksessä olevalle opiskelumuodolle ominaisten olosuhteiden aiheuttama tapaturma korvataan työtapaturmana, jos opiskelu on tapahtunut 2 §:ssä mainitussa tai tarkoitetussa koulussa, laitoksessa tai opetuskurssilla.

Niin ikään korvataan sellainen tapaturma, joka voimistelun tai urheilun opiskelulle ominaisten olosuhteiden aiheuttamana on kohdannut Helsingin yliopiston voimistelulaitoksen, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan taikka urheiluopiston oppilasta. (18.6.1971/519)

2 § (18.6.1971/519)

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut koulut, laitokset ja opetuskurssit ovat:

ammattikoulujen opettajaopistot,

invalidien ja sotaorpojen ammattioppilaitokset,

kansakoulun- ja peruskoulunopettajien valmistuslaitokset sekä niiden järjestämät kurssit,

kansalaiskoulut ja peruskoulujen yläasteet,

kodinhoitajia kouluttavat oppilaitokset,

kuuromykkäin ammattikoulu,

käsityönopettajaopistot,

lastentarhanopettajien valmistuslaitokset,

merenkulkuoppilaitokset,

merimiesammattikoulut,

poliisiopisto,

sokeainkoulut,

taideteollinen oppilaitos,

teknilliset oppilaitokset,

tullilaitoksen ammatti- ja erikoiskurssit,

vajaamielislaitokset,

valtion ammattikoulukoti,

valtion askartelunohjaajaopisto,

valtion palo-opisto ja palontorjuntakurssit,

valtion väestönsuojelukoulu ja väestönsuojelukurssit,

vankeinhoitolaitoksen ammatti- ja erikoiskurssit,

yliopistot ja muut korkeakoulut,

ammattioppilaitoksista annetussa laissa (184/58) tarkoitetut oppilaitokset,

maatalous-, kotitalous- ja kotiteollisuusoppilaitoksista annetussa laissa (62/62) tarkoitetut oppilaitokset,

metsäoppilaitoksista annetussa laissa (141/64) tarkoitetut oppilaitokset,

sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun vastaavanlaisen henkilöstön kouluttamisesta annetussa laissa (598/67) tarkoitetut oppilaitokset,

työllisyyttä edistävästä ammattikurssitoiminnasta annetun lain (493/65) nojalla ammattikasvatusviranomaisen myöntämällä luvalla järjestetyt ammatilliset kurssit sekä

valtion varoilla kustannetut tai avustetut muut ammatilliset kurssit.

3 §

Edellä 1 §:n 2 momentissa ja 2 §:ssä mainitun tai tarkoitetun koulun ja laitoksen pitäjään ynnä kurssin toimeenpanijaan on sovellettava, mitä tapaturmavakuutuslaissa on työnantajasta säädetty.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1949.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

20.9.1963/449:
30.12.1964/703:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1965.

28.1.1966/43:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1966.

20.1.1967/56:
18.6.1971/519:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1971.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.