Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

10.5.1935/191

Laki yhteisöjen, yhtymien ja yhteisetuuksien verovelvollisuudesta ortodoksisille seurakunnille

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

1 § (9.11.1990/960)

Sellainen osakeyhtiö ja osuuskunta sekä avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, laivanisännistöyhtiö tai muu yhtymä tahi yhteisetuus, jonka osakkeista tai osuuksista enemmän kuin puolet kuuluu verovuoden alussa mainitun yhteisön, yhtymän tai yhteisetuuden osake-, jäsen- tai muun sitä vastaavan luettelon mukaan Suomen ortodoksisen kirkkokunnan jäsenille, on verovelvollinen tämän kirkkokunnan seurakunnalle, niin kuin siitä erikseen säädetään. Sama koskee erillisenä verovelvollisena verotettavaa kotimaista kuolinpesää sekä yhdistystä, jonka jäsenistä verovuoden alussa jäsenluettelon mukaan enemmistö on sanotun kirkkokunnan jäseniä.

1 a § (9.11.1990/960)

Edellä olevaa 1 §:ää ei kuitenkaan sovelleta tulo- ja varallisuusverolain 35 §:n 1 momentin mukaan verotettavaan yhtymään eikä siihen tulo-osuuteen, joka mainitun lain 35 §:n 2 momentin mukaisesti verotetaan osakkaan tulona.

2 §

Edellä 1 §:ssä mainitulta yhtymältä tai yhdistykseltä älköön evankelis-luterilaisten seurakuntain papiston palkkauksesta 4 päivänä elokuuta 1922 annetun lain nojalla veroa kannettako.

L evankelis-luterilaisen seurakuntain papiston palkkauksesta on kumottu L:lla 1032/1944. Ks. L evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista 106/1966.

3 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1936, ja sitä on sovellettäva jo vuodelta 1935 toimitettuun kunnallistaksoitukseen perustuvassa verotuksessa.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

9.11.1990/960:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa.

HE 65/90, vvvk.miet. 28/90, svk.miet. 90/90

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.