Seurattu SDK 939/2023 saakka.

2.10.1931/268

Laki virallisesta lehdestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

1 §

Valtion toimesta julkaistaan kaksikielisenä, suomeksi ja ruotsiksi ilmestyvää sanomalehteä nimellä "Virallinen lehti", ruotsiksi "Officiella tidningen".

Tässä lehdessä julkaistaan muun muassa ne ilmoitukset, kuulutukset ja muut asiakirjat, jotka, sen mukaan kuin erikseen on säädetty, on tiedoitettava virallisessa lehdessä tai virallisissa lehdissä.

2 §

Milloin virallisessa lehdessä tiedoittaminen on tuomioistuimen tai valtion muun viranomaisen tahi kunnan taikka muun itsehallintoalueen viranomaisen asiana, tämän on toimitettava tiedoittaminen sillä kielellä tai niillä kielillä, millä viranomaisen on kirjoitettava väestölle annettavat julkipanot, ilmoitukset ja kuulutukset tai muut sellaiset asiakirjat.

Jos viranomaisen tiedoitettava asiakirja on toisen viranomaisen antama, sen tiedoittamisen tulee tapahtua sillä kielellä tai niillä kielillä, millä asiakirja 1 momentin mukaan on kirjoitettava.

3 §

Jokaisella muulla kuin viranomaisella, jota 2 §:ssä tarkoitetaan, on valta määrätä, kummallako kielellä hänen virallisessa lehdessä tiedoitettava ilmoituksensa, kuulutuksensa tai muu asiakirjansa on tiedoitettava, tahi että sen tiedoittaminen on tapahtuva molemmilla kielillä.

Viranomaisen antama asiakirja on kuitenkin tiedoitettava sillä kielellä tai niillä kielillä, millä asiakirja 2 §:n 1 momentin mukaan on kirjoitettava.

4 §

Tarkempia määräyksiä virallisen lehden toimittamisesta ja painattamisesta antaa valtioneuvosto.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1932, jolloin virallista lehteä koskeva, marraskuun 2 päivänä 1819 annettu julistus sekä eräiden yleisten ilmoitusten panettamisesta maan viralliseen sanomalehteen suomenkielellä 22 päivänä toukokuuta 1866 annettu julistus lakkaavat voimassa olemasta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.