Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

24.1.1930/22

Laki eräille kansainvälisille elimille Suomessa annettavasta virka-avusta sekä sellaisten elinten toimivallasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

1 § (10.4.2015/427)

Suomen tuomioistuimen on annettava kansainvälistä oikeusapua kansainväliselle tuomioistuimelle sekä kansainvälisen riidan sovittelemista tai ratkaisemista varten asetetulle tutkintakomissiolle, sovintolautakunnalle, välitysoikeudelle ja muulle sellaiselle elimelle, jos sopimuksessa, jonka Suomi on tehnyt vieraan valtion kanssa tai johon Suomi on liittynyt, edellytetään sellaista kansainvälistä oikeusapua annettavaksi tai valtioneuvosto katsoo kohtuulliseksi siihen suostua. Kansainvälistä oikeusapua annettaessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetussa laissa (426/2015) säädetään.

2 § (10.4.2015/427)

Jos sopimuksessa, jonka Suomi on tehnyt tai johon Suomi on liittynyt, on 1 §:ssä tarkoitetulle kansainväliselle elimelle varattu oikeus Suomen alueella kuulustelemalla todistajia tai asiantuntijoita taikka muuten itse ryhtyä todistusten tai muun selvityksen hankkimiseen taikka jos valtioneuvosto katsoo kohtuulliseksi elimelle tämän oikeuden myöntää, sellaisella elimellä on oikeutta käyttäessään sama toimivalta kuin Suomen tuomioistuimella.

3 § (10.4.2015/427)

3 § on kumottu L:lla 10.4.2015/427.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

10.4.2015/427:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2015.

HE 216/2014, LaVM 21/2014, EV 278/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.