Seurattu SDK 356/2021 saakka.

22.10.1926/272

Asetus tietojen antamisesta viran tai toimen haltijan syyttämistä koskevista jutuista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 21.9.2018/795, joka on voimassa 1.10.2018 alkaen.

Oikeusministerin esittelystä säädetään täten:

1 § (18.3.1994/215)

1 § on kumottu L:lla 18.3.1994/215.

2 §

Korkeimmasta oikeudesta on vuosittain tammikuun kuluessa lähetettävä oikeuskanslerille luettelo kaikista edellisenä vuonna siellä käsitellyistä virkasyytettä koskevista jutuista, ja on samalla ilmoitettava milloin juttu on korkeimpaan oikeuteen tullut ja millä kannalla se on.

Virkaylioikeuden velvollisuudesta lähettää oikeuskanslerille tietoja siellä käsitellyistä asioista on erikseen säädetty.

3 § (15.5.1936/221)

Kaikkien tuomioistuinten tulee lähettää jäljennökset virkasyytejutuissa antamistaan päätöksistä oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle, alioikeuden kuitenkin ainoastaan, jos päätös on saanut lain voiman.

Ensimmäisessä momentissa mainittu jäljennös on lähetettävä ylioikeudesta kolmessakymmenessä ja alioikeudesta kuudessakymmenessä päivässä päätöksen antamisesta.

4 § (21.1.1944/41)

Jos tuomioistuin on tuominnut viran tai toimen haltijan rangaistukseen rikoksesta, on päätöksestä kolmessakymmenessä päivässä sen antamisesta ilmoitettava sille viranomaiselle, jonka alainen viran tai toimen haltija on, jollei mainittua viranomaista ole rikoksen johdosta oikeudessa kuultu.

5 §

Tällä asetuksella kumotaan 12 päivänä marraskuuta 1761 annettu kuninkaankirje kaikille hovi ja ylioikeuksille virkasyytejuttujen nopeasta loppuunsaattamisesta.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan tammikuun 1 päivänä 1927.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.5.1936/221:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1936.

21.1.1944/41:
16.12.1983/964:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

18.3.1994/215:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.