Hallituksen esitykset: 2016

Esitykset numeroittain

273-254 ...233-214 213-194 193-174 173-154 153-134 133-114 113-94 93-74 73-54 53-34 ...13-1

HE 133/2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
HE 132/2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 131/2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 §:n ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta
HE 130/2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijän eläkelain, julkisten alojen eläkelain, työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
HE 129/2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain, henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n ja henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:n muuttamisesta
HE 128/2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta
HE 127/2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivavarustelain muuttamisesta
HE 126/2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taimiaineistolain muuttamisesta
HE 125/2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 §:n muuttamisesta
HE 124/2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta
HE 123/2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 122/2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 20 a §:n muuttamisesta
HE 121/2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
HE 120/2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
HE 119/2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 118/2016
Hallituksen esitys eduskunnalle tehostetusta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 117/2016
Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi
HE 116/2016
Hallituksen esitys eduskunnalle sähköturvallisuuslaiksi ja laiksi eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta
HE 115/2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomioistuinten ulkopuolista rikosasioiden käsittelyä koskevan uudistuksen voimaanpanosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 114/2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n sekä yrittäjän eläkelain 152 §:n muuttamisesta
Esitykset numeroittain

273-254 ...233-214 213-194 193-174 173-154 153-134 133-114 113-94 93-74 73-54 53-34 ...13-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.