Hallituksen esitykset: 2010

HE 336/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 §:n muuttamisesta
HE 335/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi mielenterveyslain ja raskauden keskeyttämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
HE 334/2010
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 11 ja 31 §:n muuttamisesta
HE 333/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle suostumukseksi myöntää valtiontakaus valtion sähkönhankinnan hintasuojauksen toteuttamiseksi
HE 332/2010
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 lisätalousarvioksi
HE 331/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain 50 §:n, perhehoitajalain ja omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
HE 330/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi järjestyslain muuttamisesta
HE 329/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 sekä 14 §:n ja kielilain 30 §:n muuttamisesta
HE 328/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisestä vuosina 2011—2014
HE 327/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle Liechtensteinin kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 326/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
HE 325/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi
HE 324/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Sipoonkorven kansallispuistosta
HE 323/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 322/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain ja perusopetuslain muuttamisesta
HE 321/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta
HE 320/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vanginkuljetuksen hankkimisesta yksityiseltä palveluntuottajalta
HE 319/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle vanginkuljetusta kos-kevaksi lainsäädännöksi
HE 318/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 317/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.