Hallituksen esitykset: 2008

Esitykset numeroittain

236-217 216-197 196-177 176-157 156-137 136-117 116-97 96-77 76-57 56-37 ...16-1

HE 136/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi sekä aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 45 ja 50 b §:n muuttamisesta
HE 135/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta
HE 134/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta
HE 133/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22 §:n muuttamisesta
HE 132/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 131/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 130/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta
HE 129/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
HE 128/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain 40 a §:n muuttamisesta
HE 127/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle Australian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 126/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen järjestämisestä
HE 125/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
HE 124/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta
HE 123/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
HE 122/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi viestintämarkkinalain 15 a §:n ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 39 §:n muuttamisesta
HE 121/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle Merentutkimuslaitoksen toimintojen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi
HE 120/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta
HE 119/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
HE 118/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 9 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta
HE 117/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
Esitykset numeroittain

236-217 216-197 196-177 176-157 156-137 136-117 116-97 96-77 76-57 56-37 ...16-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.