HE 103/2005

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että vaalilain vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden alusta voimaan tulevaa kuntajaon muutosta, jossa Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen maalaiskunta yhdistyvät. Kuntajaon muutoksella ei ole vaikutusta vaalipiirien välisiin rajoihin.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2006 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila

Eduskuntavaalien vaalipiirejä koskevassa sääntelyssä siirryttiin valtion aluehallintoa koskevan lainsäädännön uudistamisen yhteydessä vuonna 1997 lainsäädännölliseen ratkaisuun, jossa vaalipiirejä koskevassa pykälässä luetellaan kuhunkin vaalipiiriin kuuluvat kunnat. Vaalipiirit ja niihin kuuluvat kunnat luetellaan vaalilain (714/1998) 5 §:ssä. Ratkaisun vuoksi pykälää pitää muuttaa jokaisen sellaisen kuntajaon muutoksen yhteydessä, joka merkitsee uuden kunnan perustamista yhdistämällä olemassa olevia kuntia tai jakamalla olemassa oleva kunta, johtaapa muutos vaalipiirin rajojen tarkistamiseen tai ei. Selvyyden vuoksi myös pelkän kunnan nimen muuttumisen tulisi näkyä pykälästä. Nyt pykälän muuttamistarpeen aiheuttaa vuoden 2006 alusta voimaan tuleva kuntajaon muutos, jossa Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen maalaiskunta yhdistyvät.

Valtioneuvoston päätöksen 406/2005 mukaan Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen maalaiskunta lakkautetaan ja tilalle perustetaan molempien alueet käsittävä uusi kunta, joka ottaa käyttöönsä Rovaniemi-nimen ja kaupunki-nimityksen. Uusi kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu nykyinen Rovaniemen maalaiskunta. Vaalilain 5 §:n 15 kohdan mukaan Rovaniemen maalaiskunta kuuluu Lapin vaalipiiriin.

2. Ehdotettu muutos

Kuntajaon muutoksen vuoksi ehdotetaan, että vaalilain 5 §:n 15 kohdasta poistetaan Rovaniemen maalaiskunta.

3. Esityksen vaikutukset

Ehdotettu kuntajaon muutos ei aiheuta muutosta vaalipiirien välisiin rajoihin. Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia.

4. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2006 alusta samanaikaisesti kuin kuntajaon muutos tulee voimaan.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 2 päivänä lokakuuta 1998 annetun vaalilain (714/1998) 5 §:n 15 kohta seuraavasti:

5 §
Vaalipiirit eduskuntavaaleissa

Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu maakuntajaon pohjalta seuraaviin vaalipiireihin:


15) Lapin vaalipiiri, johon kuuluvat Enontekiön, Inarin, Kemin, Kemijärven, Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Posion, Ranuan, Rovaniemen, Sallan, Savukosken, Simon, Sodankylän, Tervolan, Tornion, Utsjoen sekä Ylitornion kunnat.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .


Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.