Hallituksen esitykset: 2002

Esitykset numeroittain

273-254 253-233 232-213 212-192 191-172 171-152 151-132 131-112 111-92 91-72 ...10-1

HE 273/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 272/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta
HE 271/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta
HE 270/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 269/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 268/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta
HE 267/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
HE 266/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain ja kirjanpitolain 2 luvun 9 §:n muuttamisesta
HE 265/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 264/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuden laamannien nimittämisestä virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä
HE 263/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
HE 262/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle Intian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
HE 261/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yrittäjien eläkelain ja sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta
HE 260/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
HE 259/2002
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta
HE 258/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 144/ 2002 vp) täydentämisestä
HE 257/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi indeksiehdon käytöstä vuosia 2003 ja 2004 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa
HE 256/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta
HE 255/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle tuloverolain muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 122/2002 vp) täydentämisestä
HE 254/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 veroasteikkolaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 121/2002 vp) täydentämisestä
Esitykset numeroittain

273-254 253-233 232-213 212-192 191-172 171-152 151-132 131-112 111-92 91-72 ...10-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.