Hallituksen esitykset: 2001

Esitykset numeroittain

251-232 231-212 211-189 188-168 167-148 147-128 127-107 106-87 86-66 65-46 ...5-1

HE 251/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 250/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vakuutuskassalain ja eläkesäätiölain 6 §:n muuttamisesta
HE 249/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta
HE 248/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi seutuyhteistyökokeilusta
HE 247/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 13 §:n muuttamisesta
HE 246/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta
HE 245/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
HE 244/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle Kuuban kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 243/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 §:n sekä kolttalain 68 §:n muuttamisesta
HE 242/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 241/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta
HE 240/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 28 luvun sekä pakkokeinolain 1 luvun 1 §:n ja 5 luvun 10 §:n muuttamisesta
HE 239/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 238/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
HE 237/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta
HE 236/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi erikoissairaanhoitolain ja päihdehuoltolain 28 §:n muuttamisesta
HE 235/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 66 ja 69 §:n muuttamisesta
HE 234/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle tonnistoverolaiksi ja laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
HE 233/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta
HE 232/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle viivästyskorkoa koskevan lainsäädännön muuttamisesta
Esitykset numeroittain

251-232 231-212 211-189 188-168 167-148 147-128 127-107 106-87 86-66 65-46 ...5-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.