Hallituksen esitykset: 2000

Esitykset numeroittain

215-196 195-174 173-154 153-133 132-113 112-91 90-70 69-49 48-29 28-9 8-1

HE 132/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuodelta 2001 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta
HE 131/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 23 ja 30 §:n muuttamisesta
HE 130/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jalometallituotteista
HE 129/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
HE 128/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 127/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
HE 126/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
HE 125/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirjastolain 12 §:n muuttamisesta
HE 124/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuudesta
HE 123/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi moottoriajoneuvoverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
HE 122/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain 3 a ja 3 b §:n muuttamisesta
HE 121/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta
HE 120/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi euromääräisten maksujen pyöristämisestä
HE 119/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työvoimapalvelulain muuttamisesta
HE 118/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 §:n muuttamisesta
HE 117/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2001 perittävästä maksusta
HE 116/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
HE 115/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatalouden tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta
HE 114/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle Elintarvikeviraston ja Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen perustamista koskevaksi lainsäädännöksi
HE 113/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Esitykset numeroittain

215-196 195-174 173-154 153-133 132-113 112-91 90-70 69-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.