Hallituksen esitykset: 2000

Esitykset numeroittain

215-196 195-174 173-154 153-133 132-113 112-91 90-70 69-49 48-29 28-9 8-1

HE 153/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien eläkelain 10 ja 13 §:n sekä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 ja 18 §:n muuttamisesta
HE 152/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
HE 151/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle työttömyysetuuksien toimeenpanon valvontaa koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
HE 150/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aikuiskoulutustuesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 149/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain 14 ja 49 §:n, erikoissairaanhoitolain 59 §:n ja mielenterveyslain 34 §:n muuttamisesta
HE 148/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta
HE 147/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta
HE 146/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tietoyhteiskunnan palvelujen suojasta sekä rikoslain 38 luvun ja eräiden viestintälakien muuttamisesta
HE 145/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta
HE 144/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi
HE 143/2000
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
HE 142/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 11 §:n, lukiolain 7 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 12 ja 17 §:n muuttamisesta
HE 141/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
HE 140/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta
HE 138/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntien valtionosuuslain, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
HE 137/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilötietolain muuttamisesta
HE 136/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 135/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle Yhdistyneiden Kansakuntien kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 134/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
HE 133/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
Esitykset numeroittain

215-196 195-174 173-154 153-133 132-113 112-91 90-70 69-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.