Hallituksen esitykset: 2000

Esitykset numeroittain

215-196 195-174 173-154 153-133 132-113 112-91 90-70 69-49 48-29 28-9 8-1

HE 173/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinnitysluottopankkilain muuttamisesta
HE 172/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta
HE 171/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun sekä tutkintavankeudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
HE 170/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle Teollisen yhteistyön rahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
HE 169/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kehitysmaihin myönnettävistä korkotukiluotoista
HE 168/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merimieslain 81 §:n ja merimiesten vuosilomalain 17 §:n muuttamisesta
HE 167/2000
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
HE 166/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yksityisistä teistä annetun lain ja yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta
HE 165/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta
HE 164/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 163/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta
HE 162/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta
HE 161/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain muuttamisesta
HE 160/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta
HE 159/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta
HE 158/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työvoimapo-liittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
HE 157/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle työsopimuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 156/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
HE 155/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta
HE 154/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esitykset numeroittain

215-196 195-174 173-154 153-133 132-113 112-91 90-70 69-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.