Hallituksen esitykset: 2000

Esitykset numeroittain

215-196 195-174 173-154 153-133 132-113 112-91 90-70 69-49 48-29 28-9 8-1

HE 195/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
HE 194/2000
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjien eläkelain 1 ja 9 §:n sekä työntekijäin eläkelain 10 a ja 19 c §:n muuttamisesta
HE 193/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
HE 192/2000
Hallituksen esitys eduskunnalle suostumuksen antamisesta toimenpiteille, joiden seurauksena valtion omistusosuus voi laskea Altia Group Oy:ssä, Inspecta Oy:ssä, Kemijoki Oy:ssä, Kemira Oyj:ssä, Outokumpu Oyj:ssä, Rautaruukki Oyj:ssä ja Vapo Oy:ssä alemmaksi kuin mihin nykyisin voimassa olevat eduskunnan valtuudet antavat mahdollisuuden
HE 190/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä
HE 189/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta
HE 188/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle yritys- ja yhteisötietolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 186/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain ja vakuutusyhtiölain 8 luvun 1 a §:n muuttamisesta
HE 185/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta
HE 184/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 183/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion kiinteistölaitoksen nimen muuttamisesta nimeksi Senaatti-kiinteistöt
HE 182/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaislain 3 §:n muuttamisesta
HE 181/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuokra-asunto-lainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotukea koskevaksi lainsäädännöksi
HE 180/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
HE 179/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta
HE 178/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä kieltomenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 177/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle ehdollista vankeutta koskeviksi rikoslain säännöksiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 176/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
HE 175/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle merimiesten palkkaturvalaiksi ja laiksi konkurssisäännön 31 §:n muuttamisesta
HE 174/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta
Esitykset numeroittain

215-196 195-174 173-154 153-133 132-113 112-91 90-70 69-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.