Hallituksen esitykset: 2000

HE 28/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle arvo-osuusrekisterien keskittämistä arvopaperikeskukseen koskevaksi lainsäädännöksi
HE 27/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain l ja 6 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 26/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtioneuvostosta annetun lain ja ulkoasiainhallintolain 3 §:n muuttamisesta
HE 25/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Tiehallinnosta ja Tieliikelaitoksesta
HE 24/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi torjunta-ainelain ja torjunta-ainelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 23/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion taidemuseosta
HE 22/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta
HE 21/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi patenttilain ja kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta
HE 20/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätökseen perustuvaan rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 19/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja siviilipalveluslain muuttamisesta
HE 18/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta
HE 17/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä kansainvälisistä yhdistetyistä kuljetuksista
HE 16/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja vuoden 2000 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta
HE 15/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
HE 14/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta
HE 13/2000
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a §:n muuttamisesta
HE 12/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 1 ja 8 §:n muuttamisesta
HE 11/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
HE 10/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta
HE 9/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle suostumuksen antamisesta valtion omistaman Leonia Oyj:n sulautumiseen Vakuutusyhtiö Sampo Oyj -nimiseen vakuutusyhtiöön sekä valtion osakeomistusosuuden alentamiseen muodostettavassa rahoituskonsernissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.