Hallituksen esitykset: 2000

HE 48/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta sekä julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annettujen lakien muuttamisesta
HE 47/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle eduskunnan suostumuksen antamisesta Sonera Oyj:n osakkeista luopumiseksi
HE 46/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ilmailulaitoksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
HE 45/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle siemenkauppalaiksi
HE 44/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taimiaineistolain muuttamisesta
HE 43/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta
HE 42/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta
HE 41/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden valtion eläkelainsäädäntöön liittyvien lakien muuttamisesta
HE 40/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta
HE 39/2000
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontalouden tarkastusvirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 38/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle aluevalvontalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 37/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkaneuvonnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 36/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 38 §:n muuttamisesta
HE 35/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
HE 34/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain, vakuutusyhdistyslain ja vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta
HE 33/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta
HE 32/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 31/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle lennonvarmistusalan yhteistyöstä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (EUROCONTROL), navigaatiomaksuja koskevan monenvälisen sopimuksen ja mainitun kansainvälisen yleissopimuksen yhteen kokoavan pöytäkirjan hyväksymisestä
HE 30/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
HE 29/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Geodeettisesta laitoksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.