Hallituksen esitykset: 2000

HE 90/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun lain kumoamisesta
HE 89/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta
HE 88/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuutta koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä ja laista sopimuksen lainsäädäntöalaan kuuluvien määräysten voimaansaattamiseksi
HE 87/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 §:n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 §:n muuttamisesta
HE 86/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi satovahinkojen korvaamisesta
HE 85/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle vesihuoltolainsäädännön uudistamiseksi
HE 84/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä
HE 83/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 69 ja 71 §:n muuttamisesta
HE 82/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
HE 81/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle rautatiekuljetuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 80/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle menettämisseuraamuksia koskevan lainsäädännön uudistamiseksi
HE 79/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
HE 78/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi
HE 77/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun muuttamisesta
HE 76/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle eurooppalaista tutkimus- ja teknologiayhteistyöjärjestelmää koskevan puitesopimuksen sekä siihen liittyvän Länsi-Euroopan unionin sekä sen kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä.
HE 75/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 74/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle postipalvelulaiksi
HE 73/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi telemarkkinalain muuttamisesta
HE 72/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta
HE 70/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastustoimilain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.