Hallituksen esitykset: 2000

Esitykset numeroittain

215-196 195-174 173-154 153-133 132-113 112-91 90-70 69-49 48-29 28-9 8-1

HE 112/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle oluen matkustajatuomisten määriä koskevan lainsäädännön muuttamisesta
HE 110/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta
HE 108/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 6 a ja 6 b §:n muuttamisesta
HE 107/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2001
HE 106/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
HE 105/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
HE 104/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 57 §:n muuttamisesta
HE 103/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta
HE 102/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 101/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2001 veroasteikkolaiksi
HE 100/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sotilasoikeudenkäyntilain, yleisistä syyttäjistä annetun lain 9 §:n ja sotilaskurinpitolain muuttamisesta
HE 99/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain muuttamisesta
HE 98/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain sekä ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
HE 97/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle Kansainvälisen työjärjestön työtilastoja koskevan yleissopimuksen nro 160 11 artiklaa koskevan varauman peruuttamisesta
HE 96/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle asuntorahoituslainsäädännön rahayksikkömuutoksiksi
HE 95/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta
HE 94/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain 3 ja 8 §:n muuttamisesta
HE 93/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä
HE 92/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luotsauslain muuttamisesta
HE 91/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Esitykset numeroittain

215-196 195-174 173-154 153-133 132-113 112-91 90-70 69-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.