HE 202/2000

Hallituksen esitys Eduskunnalle suostumuksen antamisesta Suomen Vientiluotto Oy:n debentuurien luovuttamiseen

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi suostumuksensa sille, että valtion omistuksessa olevat Leonia Corporate Bank Oyj:n vastattavat 200,8 milj. markan debentuurit siirretään apporttina uuden erityisrahoitusyhtiön osakkeiden merkinnän rahoittamiseen. Debentuurilainat on Suomen Vientiluotto Oy laskenut liikkeeseen vuosina 1976―1979 ja niiden käyttötarkoitus on OECD-ehtoisen viennin rahoittaminen.


PERUSTELUT

1. OECD-ehtoisten vientiluottojen rahoitus
1.1. Uuden Suomen Vientiluotto Oy:n perustaminen

Valtion omistama Leonia Oyj tullaan 1.1.2001 lukien yhdistämään Vakuutusyhtiö Sampo Oyj:öön, jolloin valtion omistusosuus uudesta Sampo-Leonia konsernista jää vähemmistöosuudeksi. Leonia Oyj:n tytäryhtiöt Leonia Pankki Oyj (ent. Postipankki) ja Leonia Corporate Bank Oyj (ent. Suomen Vientiluotto Oy) on tarkoitus myös fuusioida keskenään samasta ajankohdasta.

OECD-ehtoisten ns. julkisesti tuettujen vientiluottojen myöntäminen oli aiemmin Suomen Vientiluotto Oy:n yksinoikeus. Vuoden 1997 alusta perustettiin Fide Oy hoitamaan näiden luottojen korontasausta ja vientiluottojen myöntäminen avattiin kaikille pankeille. Valtiontakausten myöntäminen vientiluotoille tapahtuu Finnvera Oyj:n toimesta.

Sampo-Leonia konsernin muodostamisen jälkeen ei Suomessa ole saatavissa julkisesti tuettujen vientiluottojen rahoitusta valtion omistamalta yhtiöltä. Suomen vientiyrityksille tulisi kuitenkin turvata samat rahoitukselliset toimintaedellytykset kuin kilpailijamaissa. Valtion omistus on myös useissa Suomen tekemissä verosopimuksissa vientiluottojen verotukseen vaikuttava seikka. Näistä syistä on päädytty järjestelyyn, jossa Leonia Corporate Bank Oyj:n myöntämiä vientiluottoja siirretään OECD-ehtoisia vientiluottojen myöntämistä varten perustetun uuden erityisrahoitusyhtiön, myös nimeltään Suomen Vientiluotto Oy, omistukseen. Uusi Suomen Vientiluotto Oy tulisi olemaan valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva uusi valtion 100 prosenttisesti omistama valtionyhtiö. Yhtiö voisi harjoittaa myös muuta erityisrahoitusta.

1.2. Vastuudebentuurilainat

Valtio on vuosina 1976―1979 merkinnyt silloisen Suomen Vientiluotto Oy:n (nykyisin Leonia Corporate Bank Oyj) liikkeeseen laskemia vastuudebentuurilainoja. Lainat on osoitettu OECD-ehtoisten vientiluottojen myöntämiseen ja niiden jäljellä oleva määrä on yhteensä 200,8 milj. markkaa. Lainojen vuotuinen korko on 5 prosenttia. Vuonna 2001 erääntyy lainojen korkoja noin 8 milj. markkaa ja lyhennyksiä noin 65 milj. markkaa.

2. Eduskunnan suostumus

Uuden Suomen Vientiluotto Oy:n riittävä vakavaraisuus edellyttää valtion osakepääomasijoitusta. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole välitöntä rahoitusomaisuuden tarvetta. Tämän vuoksi olisi tarkoituksenmukaista pääomittaa yhtiö siirtämällä sille apporttina valtion omistamat ja alunperinkin OECD-ehtoisen viennin rahoitukseen osoitetut 200 800 000 markan vastuudebentuurit.

Edellä lausutun perusteella ehdotetaan,

että Eduskunta päättäisi antaa suostumuksensa sille, että valtio luovuttaa omistamansa yhteensä 200 800 000 markan Suomen Vientiluotto Oy:n vuosien 1976―1979 vastuudebentuurit käytettäväksi apporttina valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimivan uuden erityisrahoitusyhtiön osakkeita vastaan.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.