Hallituksen esitykset: 2000

Esitykset numeroittain

215-196 195-176 175-156 155-136 135-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

HE 215/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista
HE 214/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
HE 213/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain ja pakkokeinolain 5 luvun 11 §:n muuttamisesta
HE 212/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen liittymisestä uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevaan vuonna 1991 tarkistettuun kansainväliseen yleissopimukseen
HE 211/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleeseen tehdyn varauman osittaisen peruuttamisen hyväksymisestä
HE 210/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle Liettuan kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 209/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslaitoksesta annetun lain muuttamisesta
HE 208/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle valtiosopimusoikeutta koskevaan Wienin yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen hyväksymisestä
HE 207/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja steriloimislain muuttamisesta
HE 206/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 205/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kolttalain muuttamisesta
HE 204/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
HE 203/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29. syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen (2000/597/EY) hyväksymisestä
HE 202/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle suostumuksen antamisesta Suomen Vientiluotto Oy:n debentuurien luovuttamiseen
HE 201/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi asunto-osakeyhtiölain 5 ja 39 §:n ja asuntokauppalain 2 luvun 8 §:n muuttamisesta
HE 200/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallistetusta parisuhteesta
HE 199/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta
HE 198/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
HE 197/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta
HE 196/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi indeksiehdon käytöstä vuosia 2001 ja 2002 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa
Esitykset numeroittain

215-196 195-176 175-156 155-136 135-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.