Hallituksen esitykset: 1997

Esitykset numeroittain

246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-106 105-85 84-65 64-45 ...4-1

HE 166/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain 27 b §:n muuttamisesta
HE 165/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuonna 1998 perittäviä sosiaaliturvamaksuja ja kansaneläkelaitoksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi
HE 164/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta
HE 163/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 162/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 161/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 77 §:n ja sairausvakuutuslain 33 §:n muuttamisesta
HE 160/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain muuttamisesta
HE 159/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
HE 158/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle rahanpesun estämistä ja selvittämistä koskevaksi lainsäädännöksi
HE 157/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asumistukilain muuttamisesta
HE 156/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle yrittäjäeläkkeiden vakuutusmaksujärjestelmien tehostamisesta
HE 155/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta
HE 154/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
HE 153/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntoutusrahalain 31 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta sekä työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
HE 152/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
HE 151/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 150/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1998, vuodelta 1998 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta ja työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
HE 149/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 148/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa valtion Koitajoessa omistama koskiomaisuus Imatran Voima Osakeyhtiölle annetun lain kumoamisesta
HE 147/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasauksesta annetun lain sekä julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
Esitykset numeroittain

246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-106 105-85 84-65 64-45 ...4-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.