Hallituksen esitykset: 1997

Esitykset numeroittain

246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-106 105-85 84-65 64-45 ...4-1

HE 186/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle Alankomaiden kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 185/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätökseen perustuvaan rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta
HE 184/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta
HE 183/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle ampuma-aselaiksi ja laiksi poliisilain 23 §:n sekä laiksi poliisin henkilörekistereistä annetun lain 19 ja 20 §:n muuttamisesta
HE 182/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi passilain muuttamisesta
HE 181/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
HE 180/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan yleissopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä annetun lain muuttamisesta
HE 179/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen ja Länsi-Euroopan unionin välisen turvallisuussopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 178/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle työvoimapoliittisen järjestelmän uudistamiseen liittyväksi lainsäädännöksi
HE 177/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain 7 a §:n muuttamisesta
HE 176/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 1998 perittävästä maksusta
HE 175/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 174/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 25 §:n 4 momentin kumoamisesta sekä laiksi vapaaehtoisten lisäeläkejärjestelyjen tasa-arvoistamisesta
HE 173/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle kirjanpitolaiksi sekä laeiksi osakeyhtiölain 11 ja 12 luvun ja osuuskuntalain 79 c §:n muuttamisesta
HE 172/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehdyn muutoksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 171/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsänhoitoyhdistyksistä
HE 170/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun 1 §:n muuttamisesta
HE 169/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle maakuntajakolaiksi ja laiksi rakennuslain 18 §:n muuttamisesta
HE 168/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta
HE 167/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslain muuttamisesta
Esitykset numeroittain

246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-106 105-85 84-65 64-45 ...4-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.