Hallituksen esitykset: 1997

Esitykset numeroittain

246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-106 105-85 84-65 64-45 ...4-1

HE 226/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 1997 toiseksi lisätalousarvioksi
HE 225/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain muuttamisesta
HE 224/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 223/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 222/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eläkesäätiölain muuttamisesta
HE 221/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutuskassalain muuttamisesta
HE 220/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi laitteiden energiatehokkuudesta
HE 219/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion lyhyiden palvelussuhteiden eläketurvaa koskevaksi lainsäädännöksi
HE 218/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle arvopaperien lainaussopimusten ja takaisinostosopimusten verotusta koskevaksi lainsäädännöksi
HE 217/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta sekä laiksi sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
HE 216/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
HE 215/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta ja opintotukilain 6 §:n muuttamisesta
HE 214/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
HE 213/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vientitakuulain muuttamisesta
HE 212/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain sekä eräiden muiden metsätalouden rahoitukseen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 211/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi siemenkauppalain muuttamisesta
HE 210/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle kirjastolaiksi
HE 209/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä muuksi arvopaperikaupan selvitystoimintaa koskevaksi lainsäädännöksi
HE 208/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle luottolaitostoiminnasta annetun lain ja sijoituspalveluyrityksistä annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
HE 207/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Esitykset numeroittain

246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-106 105-85 84-65 64-45 ...4-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.