Hallituksen esitykset: 1997

Esitykset numeroittain

246-227 ...206-187 186-167 166-147 146-127 126-106 105-85 84-65 64-45 44-25 24-5 4-1

HE 105/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain ja valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta
HE 104/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
HE 103/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1998
HE 102/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja veronkantolain 12 c §:n muuttamisesta
HE 101/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 1998 veroasteikkolaiksi
HE 99/1997
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioon jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaisemisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
HE 98/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle Pohjoismaiden välillä yhteistyöstä öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnassa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 97/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän ja automaattisen tietojenkäsittelyn käyttämisestä yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta
HE 96/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta
HE 95/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle Ukrainan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 94/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä
HE 93/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä
HE 92/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi hallituksen toimenpidekertomuksen uudistamiseen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 91/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä
HE 90/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotitaloustyön väliaikaisesta tukijärjestelmästä
HE 89/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
HE 88/1997
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta
HE 87/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta
HE 86/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi
HE 85/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotitaloustyön väliaikaisesta verotuesta
Esitykset numeroittain

246-227 ...206-187 186-167 166-147 146-127 126-106 105-85 84-65 64-45 44-25 24-5 4-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.