Hallituksen esitykset: 1997

Esitykset numeroittain

246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-106 105-85 84-65 64-45 44-25 ...4-1

HE 126/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle Puolan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 125/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain soveltamatta jättämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
HE 124/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain ja lääkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta sekä eläintautilain 11 §:n kumoamisesta
HE 123/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta
HE 122/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain, valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain 12 ja 28 §:n sekä opintokeskuslain 23 §:n muuttamisesta
HE 121/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta.
HE 120/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta
HE 118/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
HE 117/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta
HE 116/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan tunnistamis- ja tiedonantojärjestelmän täytäntöönpanosta
HE 115/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirjastolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 114/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 113/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 112/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 111/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
HE 110/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta
HE 109/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi petoeläinten tappamien porojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta
HE 108/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Pelastusopistosta annetun lain 4 §:n kumoamisesta
HE 107/1997
Hallituksen esitys eduskunnalle kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 106/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle Pohjoismaiden välillä pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat saaneet ammattipätevyyden antavan, vähintään kolmevuotisen korkeamman koulutuksen, tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
Esitykset numeroittain

246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-106 105-85 84-65 64-45 44-25 ...4-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.