Hallituksen esitykset: 1997

Esitykset numeroittain

246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-106 105-85 84-65 64-45 ...4-1

HE 146/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Teknillisen tarkastuskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
HE 145/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merenkulkulaitoksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
HE 144/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle luotsauslaiksi
HE 143/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta
HE 142/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 141/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi torjunta-ainelain 7 §:n muuttamisesta
HE 140/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
HE 139/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuksista vuonna 1998
HE 138/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion asuntorahaston varainhankintavaltuuksista vuonna 1998
HE 137/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
HE 136/1997
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä sekä laiksi tullilain 26 §:n muuttamisesta
HE 135/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle kuntajakolainsäädännön uudistamiseksi
HE 134/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien valtionosuuslain sekä kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä annetun lain 19 §:n muuttamisesta.
HE 133/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta
HE 132/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle oikeusapulaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi
HE 131/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi käräjäoikeuslain 12 §:n muuttamisesta
HE 130/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
HE 129/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen Hallitusmuodon ja muiden perustuslakien muuttamisesta kahden apulaisoikeusasiamiehen järjestelmään siirtymiseksi
HE 128/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle lapsen elatusavun perintää koskevan lainsäädännön uudistamisesta
HE 127/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Opetusalan koulutuskeskuksesta
Esitykset numeroittain

246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-106 105-85 84-65 64-45 ...4-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.