Hallituksen esitykset: 1996

Esitykset numeroittain

265-246 245-226 225-206 205-186 185-166 165-146 145-125 124-105 104-84 83-64 ...2-1

HE 245/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
HE 244/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta
HE 243/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain ja rikoslain muuttamisesta sekä rikoslain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta.
HE 242/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maa-aineslain ja rakennuslain 124 a §:n muuttamisesta
HE 241/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle eläkelaitosten vakavaraisuussäännösten uudistamisesta
HE 240/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Vientiluotto Oy:n korkotuesta, valuuttakurssitappioiden korvaamisesta ja antolainauksen valtion takauksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 239/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi varainsiirtoverolain 64 §:n ja verohallintolain 14 §:n muuttamisesta
HE 238/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä arvonlisäverolain 15 ja 19 §:n ja merenkulun veronhuojennuksista annetun lain 6 ja 14 §:n muuttamisesta
HE 237/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Imatran Voima -konsernille kantaverkko-omaisuuden myynnistä myönnettävistä veronhuojennuksista
HE 236/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta
HE 235/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro-Välimeri- sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 234/1996
Hallituksen esitys eduskunnalle Slovenian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 233/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslain muuttamisesta
HE 232/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 231/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi mielenterveyslain ja valtion mielisairaaloista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 230/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslain 4 §:n muuttamisesta
HE 229/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain ja eräiden muiden ehdotettuun metsälakiin ja kestävän metsätalouden rahoituksesta ehdotettuun lakiin liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen
HE 228/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 1996 kolmanneksi lisätalousarvioksi
HE 227/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 226/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain, tapaturmavakuutuslain, vakuutusyhtiölain ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 33 ja 49 §:n muuttamisesta
Esitykset numeroittain

265-246 245-226 225-206 205-186 185-166 165-146 145-125 124-105 104-84 83-64 ...2-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.