Hallituksen esitykset: 1996

Esitykset numeroittain

265-246 ...205-186 185-166 165-146 145-125 124-105 104-84 83-64 63-44 43-24 23-4 2-1

HE 104/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 1997 veroasteikkolaiksi
HE 102/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvo-osuustileistä annetun lain 29 ja 30 §:n muuttamisesta
HE 101/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Etelämantereen ympäristönsuojelusta ja rikoslain muuttamisesta sekä Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 100/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta
HE 99/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta
HE 98/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle Kanadan kanssa sosiaaliturvasopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja Qu‚becin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimusjärjestelyn muutoksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 97/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle eduskunnan kansainvälisten sihteeristöjen hallinnon uudelleenjärjestämiseen liittyväksi lainsäädännöksi
HE 96/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista tehdyn Euro-Välimeri -sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 95/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta
HE 94/1996
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
HE 93/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosoton viranomaisia ja muutoksenhakua sekä ulosotonhaltijan lakkauttamista koskevan uudistuksen siirtymäsäännöksistä
HE 92/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle ulosotonhaltijan lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi
HE 91/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta
HE 90/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta
HE 89/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi osakeyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 88/1996
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 25 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta ja työttömyysturvalain 22 ja 24 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 87/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
HE 86/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta
HE 85/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kotieläinjalostuslain 6 ja 15 §:n sekä hevostalouslain 5 §:n muuttamisesta
HE 84/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista järjestelyistä yksityistettäessä opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvia ammatillisia oppilaitoksia ja muodostettaessa yksityisiä ammattikorkeakouluja
Esitykset numeroittain

265-246 ...205-186 185-166 165-146 145-125 124-105 104-84 83-64 63-44 43-24 23-4 2-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.