Hallituksen esitykset: 1996

Esitykset numeroittain

265-246 245-226 225-206 205-186 185-166 165-146 145-125 124-105 104-84 83-64 ...2-1

HE 265/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta
HE 264/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion riskipääomatakuista annetun lain muuttamisesta
HE 263/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja laiksi yliopistolain voimaanpanosta
HE 262/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta
HE 261/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Pankista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 260/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
HE 259/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vapaaehtoisista huutokaupoista annetun asetuksen ja lähempiä määräyksiä huutokaupantoimittajan-ammatin harjoittamisesta kaupungissa sisältävän julistuksen kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 258/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta
HE 257/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle 82. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän ammattientarkastusta koskevaan yleissopimukseen, 1947 (nro 81), liittyvän pöytäkirjan vuodelta 1995 hyväksymisestä
HE 256/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle 82. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän terveyttä ja turvallisuutta kaivoksissa koskevan yleissopimuksen nro 176 hyväksymisestä
HE 255/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 254/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi patenttilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 253/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lelujen turvallisuudesta
HE 252/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuen yleisistä ehdoista ja laiksi yritystuesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
HE 251/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta
HE 250/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista järjestelyistä kunnallistettaessa Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan eräitä palvelutoimintoja
HE 249/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja varallisuusverolain 34 §:n muuttamisesta
HE 248/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten koulutuksen ja ammatillisen harjoittelun tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 247/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle lasten suojelua sekä yhteistyötä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 246/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle Venäjän federaation kanssa rautatieyhdysliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
Esitykset numeroittain

265-246 245-226 225-206 205-186 185-166 165-146 145-125 124-105 104-84 83-64 ...2-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.