Hallituksen esitykset: 1994

HE 287/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja oikeudesta valokuvaan annetun lain kumoamisesta
HE 286/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta
HE 285/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle ylimpien valtioelinten eräitä valtaoikeuksia koskevaksi lainsäädännöksi
HE 284/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Suomen Hallitusmuodon ja valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta
HE 283/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
HE 282/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pääomasijoitustoimintaa harjoittavasta valtionyhtiöstä
HE 281/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
HE 280/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
HE 279/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan talousalueen valtion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta
HE 278/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta
HE 277/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain väliaikaisesta muuttamisesta
HE 276/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verotuslain, ennakkoperintälain, työnantajain sosiaaliturvamaksusta annetun lain 17 §:n ja arvonlisäverolain 159 §:n muuttamisesta
HE 275/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle viihdelaitelaiksi
HE 274/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaislain 3 §:n ja arpajaisverolain 2 §:n muuttamisesta
HE 273/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta
HE 272/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asumistukilain 3 ja 15 §:n muuttamisesta
HE 271/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta
HE 270/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi säteilylain muuttamisesta
HE 269/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lomautuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1995 ja työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta
HE 268/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1995, vuodelta 1995 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta ja työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.