Hallituksen esitykset: 1994

HE 307/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta
HE 306/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Suomen Hallitusmuodon 38 §:n, valtioneuvostosta annetun lain ja valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
HE 305/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta
HE 304/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle uusiksi huoneenvuokralaeiksi ja niihin liittyvien lakien muuttamisesta
HE 303/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi palkkaturvalain muuttamisesta
HE 302/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta
HE 301/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaankaupan hallinnosta sekä tarkkailu- ja suojatoimenpiteistä eräissä tapauksissa ja laiksi rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta
HE 300/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 2 luvun ja markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
HE 299/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluevaihdosta valtion ja Oy Hackman Ab:n välillä
HE 298/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle nuorisotyölaiksi
HE 297/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomessa toimitettavia Euroopan parlamentin edustajien vaaleja koskevaksi lainsäädännöksi
HE 296/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen ja sen liitesopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 295/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle ydinenergialain muuttamisesta
HE 294/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain muuttamisesta
HE 293/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslain täydentämiseksi arvopaperimarkkinarikoksia koskevilla säännöksillä
HE 292/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi korkolain sekä eräiden muiden lakien viivästysseuraamuksia koskevien säännösten muuttamisesta
HE 291/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle sovittelua ja välitystä ETYKin yhteydessä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 290/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä
HE 289/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöjen luovuttamisesta kunnalle tai kuntayhtymälle
HE 288/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista järjestelyistä kunnallistettaessa opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvia ammatillisia oppilaitoksia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.