Hallituksen esitykset: 1994

HE 327/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä
HE 326/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi potilasvahinkolain ja eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 325/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle elintarvikelaiksi ja laiksi elintarvikevirastosta annetun lain 3 §:n kumoamisesta
HE 324/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
HE 323/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle merensuojelulainsäädännön uudistamiseksi
HE 322/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
HE 321/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle autoverolaiksi
HE 320/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rakennuslain muuttamisesta
HE 319/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ammattikorkeakouluopinnoista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 318/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionin jäsenyyden vuoksi tehtävistä muutoksista valtiopäiväjärjestykseen ja valtioneuvostosta annettuun lakiin
HE 317/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laitoshoitoa koskevan lainsäädännön muuttamisesta
HE 316/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikennevakuutuslain muuttamisesta
HE 315/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisön säännösten soveltamisesta
HE 314/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta
HE 313/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi liikkuvasta kaupasta annetun lain ja elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n 22 kohdan kumoamisesta
HE 312/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta
HE 311/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle maaseutuelinkeino-, porotalous- ja luontaiselinkeinolain muuttamisesta
HE 310/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
HE 309/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden ulkomaankauppaan liittyvien lakien kumoamisesta
HE 308/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuotannollisen toiminnan edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.