Hallituksen esitykset: 1994

Esitykset numeroittain

367-348 ...187-168 167-147 146-126 125-106 105-86 85-66 65-46 45-26 25-6 5-1

HE 25/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle hovioikeuslain 7 ja 12 §:n muuttamisesta
HE 24/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kihlakunnansyyttäjästä sekä laiksi rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 9 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta
HE 23/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle ulosottoviranomaisia ja ulosottoasioiden muutoksenhakua koskevan lainsäädännön uudistamisesta
HE 22/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle telekuuntelua ja -valvontaa sekä teknistä tarkkailua koskevaksi lainsäädännöksi
HE 21/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perintökaaren 20 luvun ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 20/1994
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
HE 19/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle kirkkolain muuttamisesta
HE 18/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
HE 17/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vesilain muuttamisesta
HE 16/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asumisoikeusyhdistyksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 15/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain, verotuslain 85 §:n ja moottoriajoneuvoverosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
HE 14/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle asuntokauppaa koskevaksi lainsäädännöksi
HE 13/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kauppakaaren 10 luvun, kuluttajansuojalain 7 ja 11 luvun ja kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 12/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vanhempainpäiväraha-ajalta suoritettavien vuosilomakustannusten korvaamisesta työnantajalle
HE 11/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tullitariffilain liitteenä olevan tullitariffin väliaikaisesta muuttamisesta
HE 10/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ydinvastuulain muuttamisesta
HE 9/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 66 §:n muuttamisesta
HE 8/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta
HE 7/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallislain 92 ja 94 §:n muuttamisesta
HE 6/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teollisten investointien väliaikaisesta investointituesta
Esitykset numeroittain

367-348 ...187-168 167-147 146-126 125-106 105-86 85-66 65-46 45-26 25-6 5-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.