Hallituksen esitykset: 1994

Esitykset numeroittain

367-348 ...187-168 167-147 146-126 125-106 105-86 85-66 65-46 45-26 25-6 5-1

HE 45/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta
HE 44/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Hallinnon kehittämiskeskuksesta
HE 43/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle EFTA-valtioiden ja Bulgarian tasavallan välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen ja Bulgarian välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 42/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle terveydensuojelulaiksi ja laiksi ympäristölupamenettelylain 2 §:n muuttamisesta
HE 41/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pellonraivauksen määräaikaisesta rajoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 40/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 15 §:n muuttamisesta
HE 39/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi poliisin henkilörekistereistä ja passilain 19 a §:n muuttamisesta
HE 38/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta
HE 37/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunkien satamanpitoon liittyvien erioikeuksien kumoamisesta, laiksi yksityisistä yleisistä satamista ja laiksi kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain muuttamisesta
HE 36/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 35/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 34/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 14 §:n muuttamisesta
HE 33/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaksi lainsäädännöksi
HE 32/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valmismatkaliikkeistä sekä elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n ja tilauslentoverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 31/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion Korjaamosta
HE 30/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholijuomaverosta
HE 29/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä
HE 28/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 §:n muuttamisesta
HE 27/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
HE 26/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle tuontimaksulain muuttamisesta
Esitykset numeroittain

367-348 ...187-168 167-147 146-126 125-106 105-86 85-66 65-46 45-26 25-6 5-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.