Hallituksen esitykset: 1994

Esitykset numeroittain

367-348 ...187-168 167-147 146-126 125-106 105-86 85-66 65-46 45-26 25-6 5-1

HE 65/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön annetun lain 11 §:n ja sairausvakuutuslain 4 a §:n muuttamisesta
HE 64/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion riskipääomatakuista annetun lain muuttamisesta
HE 63/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
HE 62/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle merilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 61/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle maitohygienialaiksi
HE 60/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion liikelaitoksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta
HE 59/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 105 ja 143 §:n muuttamisesta
HE 58/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta
HE 57/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle poliisilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
HE 56/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 ja tiettyjen liitteiden muuttamista koskevan ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 7/94 eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 55/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä
HE 54/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lukiolain muuttamisesta
HE 53/1994
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta
HE 52/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta
HE 51/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta
HE 50/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jäkälän maastaviennistä annetun lain kumoamisesta
HE 49/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle lihahygienialaiksi
HE 48/1994
Hallituksen esitys lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1994 aikana
HE 47/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 1994 toiseksi lisätalousarvioksi
HE 46/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Esitykset numeroittain

367-348 ...187-168 167-147 146-126 125-106 105-86 85-66 65-46 45-26 25-6 5-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.