Hallituksen esitykset: 1994

Esitykset numeroittain

367-348 ...187-168 167-147 146-126 125-106 105-86 85-66 65-46 45-26 25-6 5-1

HE 85/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluevaihdosta valtion ja Turun kaupungin välillä
HE 84/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnan toiminnan ja asukkaiden välttämättömien peruspalvelujen turvaamisesta
HE 83/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Oulun yliopistosta ja Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta
HE 82/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
HE 81/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista
HE 80/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle tieliikennelain muuttamisesta
HE 79/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta
HE 78/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
HE 77/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden väliaikaisesti maahan tuotujen ajoneuvojen tullittomuudesta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
HE 76/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
HE 75/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
HE 74/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta
HE 73/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 72/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yleisistä kielitutkinnoista
HE 71/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 59 ja 130 §:n muuttamisesta
HE 70/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten tutkintotodistusten tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 69/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion eläkelainsäädännön muuttamisesta
HE 68/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden veronhuojennussäännösten muuttamisesta
HE 67/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 29 luvun 4 §:n muuttamisesta
HE 66/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen ja tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta
Esitykset numeroittain

367-348 ...187-168 167-147 146-126 125-106 105-86 85-66 65-46 45-26 25-6 5-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.