Hallituksen esitykset: 1994

Esitykset numeroittain

367-348 ...207-188 187-168 167-147 146-126 125-106 105-86 85-66 65-46 45-26 25-6 5-1

HE 105/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1995
HE 104/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain 9 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1995 sekä laiksi työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
HE 103/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi patenttilain muuttamiseksi
HE 102/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle viljakauppalain ja kotimaisen viljan menekin edistämisestä annetun lain kumoamisesta
HE 101/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi suurilta kana- ja sikatalousyrityksiltä kannettavista markkinoimismaksuista annetun lain kumoamisesta
HE 100/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden hinnanerokorvauksista annetun lain muuttamisesta
HE 99/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 98/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 97/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 96/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lannoiteverosta annetun lain kumoamisesta
HE 95/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle Oy Sisu-Auto Ab:n koti- ja ulkomaisten lainojen valtion takauksista
HE 94/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtiopäiväjärjestyksen 61 §:n kumoamisesta
HE 93/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi säätiölain muuttamisesta ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi
HE 92/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle Turkin kanssa tehdyn sijoitusten molemminpuolista edistämistä ja suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 91/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle Liettuan kanssa yhteistyöstä tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 90/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta
HE 89/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän merenkulkijoiden terveyden- ja sairaanhoitoa koskevan yleissopimuksen nro 164 hyväksymisestä
HE 88/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta
HE 87/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 7 §:n 1 momentin kumoamisesta
HE 86/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle munavalmistehygienialaiksi
Esitykset numeroittain

367-348 ...207-188 187-168 167-147 146-126 125-106 105-86 85-66 65-46 45-26 25-6 5-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.