Hallituksen esitykset: 1994

Esitykset numeroittain

367-348 ...227-208 207-188 187-168 167-147 146-126 125-106 105-86 85-66 65-46 45-26 ...5-1

HE 125/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työsopimuslain 2 §:n 2 momenttiin
HE 124/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 123/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain 24 §:n muuttamisesta
HE 122/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi väestötietolain 2 §:n muuttamisesta
HE 121/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maakaaren 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
HE 120/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle maakaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 119/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle alkoholilaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi
HE 118/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain muuttamisesta
HE 117/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle työ- ja kansaneläkelainsäädännön muutoksenhakusäännösten uudistamisesta
HE 116/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
HE 115/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä poikkeuksista kuntien valtionosuuslain 3 ja 4 §:n säännöksiin vuosina 1994 ja 1995
HE 114/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen aluevesien rajoista annetun lain muuttamisesta sekä Suomen aluevesien, mannermaajalustan ja kalastusvyöhykkeen rajoja koskevien sopimusjärjestelyjen hyväksymisestä
HE 113/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta
HE 112/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rakennuslain muuttamisesta
HE 111/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi huumausainelain muuttamisesta
HE 110/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lomautuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 109/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Suomen liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi
HE 108/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 34 §:n muuttamisesta
HE 107/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta
HE 106/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 18 §:n muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta
Esitykset numeroittain

367-348 ...227-208 207-188 187-168 167-147 146-126 125-106 105-86 85-66 65-46 45-26 ...5-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.