Hallituksen esitykset: 1994

Esitykset numeroittain

367-348 ...247-228 227-208 207-188 187-168 167-147 146-126 125-106 105-86 85-66 65-46 ...5-1

HE 146/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain muuttamisesta
HE 145/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden maatalouden alaan kuuluvien lakien kumoamisesta
HE 144/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hevostalouslain muuttamisesta
HE 143/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotieläinjalostuslain muuttamisesta
HE 142/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain muuttamisesta
HE 141/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöjen kauppahintarekisteristä ja kauppahintatilastosta annetun lain muuttamisesta
HE 140/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta
HE 139/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 1 ja 8 §:n muuttamisesta
HE 138/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle sähkömarkkinalaiksi
HE 137/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 136/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle Latvian kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 134/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Helsingin yliopistosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
HE 133/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta
HE 132/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
HE 131/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 130/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkoilulain muuttamisesta
HE 129/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 128/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veripalvelutoiminnasta
HE 127/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
HE 126/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ennakkoperintälain ja arvonlisäverolain 1 §:n muuttamisesta
Esitykset numeroittain

367-348 ...247-228 227-208 207-188 187-168 167-147 146-126 125-106 105-86 85-66 65-46 ...5-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.