Hallituksen esitykset: 1994

Esitykset numeroittain

367-348 ...267-248 247-228 227-208 207-188 187-168 167-147 146-126 125-106 105-86 85-66 ...5-1

HE 167/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta sekä laiksi Suomen kalastusvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta
HE 166/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
HE 165/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
HE 164/1994
Hallituksen esitys laiksi maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä sekä maaseutuelinkeinolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
HE 163/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta ja maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta
HE 162/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 161/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1995
HE 160/1994
Hallituksen esitys laiksi eräistä ajoneuvoista suoritettavasta ajoneuvoverosta annetun lain 5 ja 11 §:n muuttamisesta ja 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
HE 159/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teleliikenteen verottamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 158/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 157/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 156/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
HE 155/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta
HE 154/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 1995 veroasteikkolaiksi
HE 153/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle valtioneuvoston lainanotto-valtuuksista vuonna 1995
HE 151/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta
HE 150/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta
HE 149/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta
HE 148/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista
HE 147/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalouden interventiorahastosta
Esitykset numeroittain

367-348 ...267-248 247-228 227-208 207-188 187-168 167-147 146-126 125-106 105-86 85-66 ...5-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.