Hallituksen esitykset: 1994

HE 347/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta
HE 346/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 40 luvun muuttamisesta
HE 345/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion Korjaamon nimen muuttamisesta nimeksi RASKONE
HE 344/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merilain ja aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta sekä alusturvallisuuden valvonnasta
HE 343/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
HE 342/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja
HE 341/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaisasioiden tietojärjestelmästä
HE 340/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 339/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta
HE 338/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden opetustoimen viran- ja toimenhaltijoiden oikeusasemaa koskevien säännösten muuttamiseksi
HE 337/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta
HE 336/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verotuslain, ennakkoperintälain, arvonlisäverolain ja verohallintolain sivullisen tiedonantovelvollisuutta ja viranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskevien säännösten muuttamisesta
HE 335/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisä- ja valmisteverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä suhteissa
HE 334/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle öljyvahinkojen torjuntaa koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
HE 333/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi säätiölain muuttamisesta annetun lain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta
HE 332/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuonna 1993 pidetyn 80. Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta
HE 331/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 27 a §:n muuttamisesta
HE 330/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle suomalaisia vakuutusyhtiöitä ja vakuutuksenvälittäjiä koskevan lainsäädännön muuttamisesta
HE 329/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden elintarvikehygieniaa koskevien lakien muuttamisesta
HE 328/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Suomen Hallitusmuodon ja valtiopäiväjärjestyksen 49 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.