Hallituksen esitykset: 1994

HE 187/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain 9 ja 21 §:n muuttamisesta
HE 186/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta
HE 185/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle eräitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen poikkeusjärjestelyitä koskevaksi lainsäädännöksi
HE 184/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta
HE 183/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion pukutehtaan yhtiöittämisestä
HE 182/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä poikkeuksista kuntien valtionosuuslain säännöksiin vuonna 1995
HE 181/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pakkokeinolain muuttamisesta
HE 180/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimieslain 32 §:n muuttamisesta
HE 179/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 1995 perittävästä maksusta
HE 178/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvaetuuksien poikkeuksellisesta tarkistamisesta
HE 177/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
HE 176/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ennakkoperintälain 30 a §:n muuttamisesta
HE 175/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta
HE 174/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta
HE 173/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta
HE 172/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Pelastusopistosta
HE 171/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 20 luvun 5 §:n muuttamisesta
HE 170/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi torjunta-ainelain muuttamisesta
HE 169/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle taimiaineistolaiksi
HE 168/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle kasvinsuojelulaiksi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.