Hallituksen esitykset: 1994

HE 207/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain, kuntoutusrahalain ja sairausvakuutuslain 18 a §:n muuttamisesta
HE 206/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain ja sairausvakuutuslain sekä eräiden muiden kansaneläkelaitoksen toimeenpanemien lakien muuttamisesta
HE 205/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 204/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain, erikoissairaanhoitolain ja Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
HE 203/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion hankintakeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
HE 202/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkömarkkinakeskuksesta
HE 201/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamista koskevan ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 10/94 hyväksymisestä.
HE 200/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta
HE 199/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta
HE 198/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinorekisteristä
HE 197/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirjastolain väliaikaisesta muuttamisesta
HE 196/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lastentarhanopettajaopistoista annetun lain kumoamisesta
HE 195/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä väliaikaisista tulleista
HE 194/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion asuntorahaston varainhankintavaltuuksista vuonna 1995
HE 193/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle Pohjoismaiden Investointipankille annetun valtion takauksen korottamisesta
HE 192/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle kuntalaiksi
HE 191/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottomaksuista
HE 190/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 189/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen liittymisestä Euroopan avaruusjärjestöä koskevaan yleissopimukseen tehdyn Suomen ja Euroopan avaruusjärjestön välisen sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 188/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.