Hallituksen esitykset: 1994

HE 227/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle kiinteistönmuodostamista koskevan lainsäädännön uudistamisesta
HE 226/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi mielenterveyslain, lääninoikeuslain ja maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain muuttamisesta
HE 225/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä
HE 224/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtionrautateiden muuttamisesta osakeyhtiöksi
HE 223/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta
HE 222/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
HE 221/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle luottolaitostoiminnasta annetun lain 104 ja 106 §:n muuttamisesta
HE 220/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 1994 kolmanneksi lisätalousarvioksi
HE 219/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaisvirastosta, laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta
HE 218/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 3 ja 4 luvun, varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 36 §:n, huoneenvuokralain 5 §:n ja maanvuokralain 4 §:n muuttamisesta
HE 217/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhdistyslain muuttamisesta ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi
HE 216/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi muutoksiksi oppisopimuskoulutusta koskevaan lainsäädäntöön
HE 215/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta
HE 214/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion kiinteistölaitoksesta
HE 213/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 212/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta
HE 211/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä lasten päivähoidosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
HE 210/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
HE 209/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta
HE 208/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuonna 1995 perittäviä sosiaaliturvamaksuja ja kansaneläkelaitoksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.