Hallituksen esitykset: 1994

HE 267/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta
HE 266/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista
HE 265/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion vakauttamistakauksista annetun lain muuttamisesta
HE 264/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle kirjanpitolain muuttamisesta
HE 263/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakauslain muuttamisesta
HE 262/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta
HE 261/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimenpiteistä Suomen merenkulun turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta
HE 260/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sokerilain, kotimaisesta tärkkelystuotannosta annetun lain ja kotimaisesta öljykasvituotannosta annetun lain muuttamisesta
HE 259/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 258/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi musiikkioppilaitoksista
HE 257/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle tullilaiksi ja laiksi tullilaitoksesta annetun lain muuttamisesta
HE 256/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
HE 255/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 15 a §:n muuttamisesta
HE 254/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä laiksi keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä
HE 253/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle Eläkekassa Tuen Osuuskunta Eka-yhtymälle antaman lainan valtion takauksesta
HE 252/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain 5 §:n ja käräjäoikeuslain muuttamisesta
HE 251/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nuorisorangaistuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 250/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain sekä yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta
HE 249/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi konkurssipesien hallinnon valvonnasta sekä konkurssisäännön muuttamisesta
HE 248/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa koskevien säännösten ottamisesta Suomen Hallitusmuotoon ja muuhun lainsäädäntöön

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.